Lokalhistoriske dagar og årsmøte 2012

Årsmøte og Lokalhistoriske dagar vert haldne 17. og 18. mars på Stord. Møtestad: Maritimt museum ( på Nattrutekaien). Påmeldingsfrist er 5. mars. Deltakarane må sjølv ordna med eventuell overnatting. Spørsmål om samlinga samt påmelding sender du pr. e-post til Else Marie.
Programmet for samlinga finn du her. Sakspapira og årsmeldinga er no klare og  ligg som vedlegg nedanfor.
Årsmeldinga finn du her.

Stikkord

Hordaland Sogelag 25 år

Over 30 personar var med på markeringa av 25 år for skiping av Hordaland Sogelag. Arrangementet gjekk føre seg på Voss laurdag 8. oktober. Det var blomehelsing og godord frå Hordaland Fylkeskommune, som var pådrivar for at laget vart skipa i 1986. Gjesteforelesar var Hermann Bjarnarson frå Island som fortalde om sagaturisme og felles trekk mellom saga og landskapet på Island.

Stikkord

Lokalhistoriske dager 2009

Årsmøte og Lokalhistoriske dagar vert haldne 28. og 29. mars på Evanger.

Møtestad: ”Eldhus AS” Alle er velkomne. Møte og turprogrammet (påmelding) er gratis, men deltakarar må betala for
overnatting (påmelding).

HUGS: Påmelding innan 20. mars (sjå nedanfor).
HUGS: deltakarane må sjølve syta for eventuell overnatting (sjå nedanfor).