Manglar namn på kasserer i fleire lag

Som de ser under fana Medlemslag, så er det fleire som ikkje har oppgitt namnet på kasserer. Styret ber om at opplysning om e.post adressa eller postadressa blir sendt til kasseraren i fylkeslaget John Einarsen snarast = john@sartorholding.no