Tilskot til sogelag/historielag og lokalhistorisk arbeid

Hordaland Fylkeskommune gjev tilskot til sogelaga i fylke. Ordninga skal stimulere til og støtte opp om lokalhistoriske initiativ og lokalhistorisk aktivitet i fylket. Les meir på nettsida til Hordaland Fylkeskommune, der finn du også lenkje til søknadskjema.

Stikkord