Årsmøte og lokalhistoriske dagar på Stord i 2021.

Skrevet av Kaare Myrvold … tir 17/11/2020 - 12:02

Årsmøte og lokalhistoriske dagar 2021

Stord sogelag har teke på seg å stå som tilskipar av årsmøte og lokalhistoriske dagar i 2021.Tidspunktet er 13.-14. mars. Styret i Hordaland sogelag og styret i Stord sogelag skal ha et felles møte i fyrste halvdelen av januar. Då reknar me med at me veit litt meir om stoda når det gjeld koronapandemien, og me vil senda meir informasjon til lokallaga.

Me oppmodar lokallagsleiarane om å informera styremedlemene, gjerne og medlemene i laga, om tid og stad for årsmøtet med tanke på at det skal veljast utsendingar.

 

Med helsing

Hordaland sogelag

Knut Farestveit

leiar

Du kan lesa om Høgskulen ved å vitja facebooksida
https://www.facebook.com/hvl.no

Her finn du lenkja til Gruvemuseet på Litlabø