Studietur til Isle of Man 17. - 21. august.

Skrevet av Kaare Myrvold … man 23/12/2019 - 20:13

Isle of man

Isle of Man er en øy i Irskesjøen mellom England i aust, Irland i vest og Skottland i nord. Isle of Man er direkte underlagt Storbritannias monark, men er ikkje en del av Storbritannia. Isle of Man har hatt busetting i fleire tusen år, og vart gradvis eit keltisk-norrønt samfunn. Nordmennene busette seg på Isle of Man rundt 850 e.Kr. I om lag. 400 år var øya underlagt Norge eller styrt av norske interesser inntil kong Magnus Lagabøte overlet øya til Skottland i 1266. Etter ein periode med vekslande underkastelse i høve til  kongane i England og Skottland,  kom Isle of Man under føydalt overherredømme av den engelske krona. Øya vart underlagt den britiske trona i 1765.
Påmelding direkte til ine-therese.kannelonning@tide.no  innan 10. mars 2020.

Programmet for studieturen finn du her.

Vedlegg