Frå papir og farne tider

Skrevet av Kaare Myrvold … fre 02/08/2019 - 12:48

 

Kilda

Den digitale kvardagen – om å ta vare på biletmateriale.

Kurs laurdag  21.sep. 2019; Grand terminus, 10.00 – 13.00.

Rolf Erik Veka: Frå papir og farne tider

Elin Storøstevik, fylkesarkivet Sogn og Fjordane fylkeskommune:

Det nye fylkesarkivet


•   utgreiing  om planane som eksisterer for det nye fylkesarkivet
•    tekniske løysningar (dvs. registreringssystem/databasar) som vil bli nytta i det nye fylket, og om sogelaga sin moglegheit til å knyte seg på desse
•    Saman med dei skaffe oss ein oversikt over materialet som dei ulike sogelaga i Bergen har (fylle ut bildet mtp dei sogelaga som ikkje har svart på kartleggingsundersøkinga)
•    Knyte kontaktar med sogelaga mtp. framtidig samarbeid

Diskusjon og innspel

Knut Farestveit: Praktisk sogelagsarbeid


Frist for påmelding er innan 13. september, med påmelding direkte til e.post = knut.o.farestveit@gmail.com