I vesterveg til Ytre Hebridane

Bilete viser Kisimul Castle.
Avisa Kvinnheringen hadde ein fin artikkel om turen til Hebridane i gårdagens avis. Den kan du lesa her.

Stikkord