Årsmøte og lokalhistoriske dagar på Stord 16. og 17. oktober.

Skrevet av Kaare Myrvold … tir 17/11/2020 - 12:02

Årsmøte og lokalhistoriske dagar 2021
Litlabø gruver.


Programmet for årsmøte er no klårt. Det vert framøte på Litlabø laurdag 16. oktober kl. 12.
Endeleg program for årsmøte på Stord 16. og 17. oktober. Sjå vedlegg.

Med helsing

Hordaland sogelag

Knut Farestveit

leiar

Du kan lesa om Høgskulen ved å vitja facebooksida


https://www.facebook.com/hvl.no

Her finn du lenkja til Gruvemuseet på Litlabø

 

 

Vedlegg