Kontakt

Leiar:  Knut Farestveit
Postadresse

Hordaland Sogelag
Giljavegen 340,
5708 Voss.
E-postadresse: knut.o.farestveit@gmail.com
Mobil 41648198
 
Kasserar: John Einarsen
Stemmebakken 21, 5360 Kolltveit. Telf 56331886, mobil 92098950
e.post: john@sartorholding.no
 
Mobil: 
Redaktør Kaare M. Malkenes,
Vågsneset 2,
5680 Tysnes,
Mobil 41012626
e-postadresse: kaaremalkenes@hotmail.com

Styre i 2021.

Knut Farestveit, leiar
Mikal Heldal, nestleiar
John Einarsen, kasserar
Ågot Gammersvik, skrivar
e-postadresse: aagot.gammersvik@gmail.com

Anne Liv Soldal, styremedlem
Sigurd Simmenes, 1. varamedlem
Kjell Inge Alvheim, 2. varamedlem

Valnemnda:
Aslaug Olden Mala ( valt for 3 år)

Revisorar:
Harald Lindevik ( valt for 2 år)
Enride Aakre ( valt for 1 år)