Årsmøte og lokalhistoriske dagar på Stord i 2021.

Skrevet av Kaare Myrvold … tir 17/11/2020 - 12:02

Årsmøte og lokalhistoriske dagar 2021

Stord sogelag har teke på seg å stå som tilskipar av årsmøte og lokalhistoriske dagar i 2021.Tidspunktet er 13.-14. mars. Styret i Hordaland sogelag og styret i Stord sogelag skal ha et felles møte i fyrste halvdelen av januar. Då reknar me med at me veit litt meir om stoda når det gjeld koronapandemien, og me vil senda meir informasjon til lokallaga.

Me oppmodar lokallagsleiarane om å informera styremedlemene, gjerne og medlemene i laga, om tid og stad for årsmøtet med tanke på at det skal veljast utsendingar.

 

Det vart kveikjande dagar på årsmøte i Øygarden 7. og 8. mars.

Skrevet av Kaare Myrvold … man 17/02/2020 - 16:10

Plastlaksen
På Vindenes er det sett opp eit monument av "Plastkvalen", sjødyret som måtte avlivast då dyret
viste klåre teikn på alvorleg sjukdom. Det viste seg at magesekken var full av plast. Bilete og video
av kvalen gjekk verda rundt og vart ei viktig påmining for heile verda om at forureininga av havet må ta slutt snarast råd.

Torbjørn Dall - Larsen har skrive om samlinga og tatt fine bilete.
 

KURS I MINNEINNSAMLING på Hotel Terminus 23. februar

Skrevet av Kaare Malkenes man 04/02/2019 - 20:53

Memoar er ein norsk organisasjon for munnleg historie (oral history) som arbeider for å ta vare på og dele munnleg kjeldemateriale om vår tid.
Memoar samarbeider med frivillige og profesjonelle minnesamlarar i heile landet, historielag, kulturvern, musé, bibliotek og arkiv, forskarar og frilansarar.
Deira syn er at alle har ei forteljing å dela -
og at alle skal ha rett til gi forteljingar vidare til samtid og framtid !